عکس گرافیکی( سوختن وقت)
گرافیک یک اثر هنریست که میخواهد پیامی رااز طریق بصری در کوتاهترین زمان ممکن به مخاطب برساند
نظرات کاربران
UserName