Opel Ampera نمای جلوی
آمپرا برای بازار انگلستان توسطVauxhall یکی دیگر از زیرمجموعههای جنرالموتورز به شکل اختصاصی و با فرمان در سمت راست آن تولید خواهد شد.
نظرات کاربران
UserName