کره ی جغرافیایی
این یک کره ی جغرافیایی است. کره جغرافیایی مدل کوچک شده زمین است. از کره ی جغرافیایی اطلاعات زیادی می توان آموخت: خشکی روی زمین (قاره ها )، اقیانوس ها، چگونگی ارتباط مردم جهان با یکدیگر از راه دریا، محل قطب شمال و جنوب، محل خط استوا و چگونگی تقسیم شدن زمین به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی، نصف النهار ها و چگونگی تقسیم شدن زمین به دو نیم کره ی شرقی و غربی و بسیاری اطلاعات دیگر.
نظرات کاربران
UserName