کوسه سرچکشی
کوسه سرچکشی گونهای از کوسه است که به خاطر ساختار غیرعادی و متفاوت سرش که به دو طرف پهن شده به کوسه سرچکشی معروف است.این کوسهها را میتوان در سراسر آبهای گرم جهان و در امتداد خط ساحلی فلات قاره یافت.برخلاف بیشتر کوسهها این گونه در اجتماع و دستهای شنا میکنند.برخی از این دستهها را میتوان در نزدیکی جزایر کوک و کاستاریکا یافت.
نظرات کاربران
UserName