گاو کوسه
گاو کوسهها در آبهای کم عمق و گرم ساحلی یافت میشوند. این کوسهها به انسانها حمله میکنند. با این حال که گاو کوسهها را به ندرت میتوان در مناطق دور از خشکی مشاهده کرد. که آن هم با شنای بر خلاف مسیر رودخانه به آن سمت آمده باشند و این گونه کوسهها را گاهی کوسه آب شیرین نیز مینامند، آنها واقعا ماهی آب شیرین نیستند برخلاف کوسههای رودخانهای از جنس گلیفیس هستند.
نظرات کاربران
UserName