مامورین در حال تنظیم هواپیمای dassault/dornier alphajet
داشتن شغل خلبانی نیازمند آموزشهای منظم و داشتن گواهینامه خلبانی است. بسیاری به خلبانی به صورت آماتور و غیر حرفهای میپردازند. خلبانی برخی از وسائل پروازی مانند هواپیمای فوق سبک نیاز به گواهینامه خلبانی ندارد.
نظرات کاربران
UserName