موتورسیکلت هارلي ديويد سون مشکی
در سال 1906 اولین کارخاته تولید هارلی دیویدسون در خیابان چست نات ساخته شد و امروز دفتر مرکزی در این منطقه واقع است. این کارخانه بنایی چوبی با ابعاد 12×18 متر بود و در آن سال 50 موتورسیکلت تولید نمود. در سال 1907 هارلی از دانشگاه در رشته مهندسی مکانیک فارغالتحصیل شد و در این سال توسعه کارخانه با ساخت طبقه دوم صورت گرفت. با امکانات جدید، تولید در سال 1907 به 150 عدد رسید و در سپتامبر همان سال به صورت رسمی به ثبت رسید. آنها همچنین شروع به فروش موتورسیکلتهایشان به ادارات پلیس که بازاری بسیار مهم برایشان بود، نمودند.
نظرات کاربران
UserName