اعتراضات در هلند در حمایت از کودکان فلسطینی
پزشکان بدون مرز با نصب صدها کفش کودکانه در هلند به کشته شدن کودکان فلسطینی اعتراض کردند.
نظرات کاربران
UserName