این روزهای دانشگاه تهران و صنعتی شریف
در آستانه ۱۶ آذر و روز دانشجو به دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف رفتیم تا از نزدیک حال و هوای دانشجویان این دو دانشگاه را به تصویر بکشیم. دانشجویانی که باورمان بشود یا نشود اغلب همان دهه هشتادی های دیروز هستند که امروز در دانشگاه برای دست یابی به مراتب مهم علمی، شغلی و فرهنگی تلاش می کنند. پاییز و ماه آذرش، یکی از زمان هایی است که آدم را یاد دوران دانشجویی اش می اندازد. این موقع از سال که به روز دانشجو نزدیک می شویم تقویم یادمان می اندازد که چه روزهایی را در حیاط دانشگاه گذراندیم و چه شور و اشتیاقی داشتیم برای همه چیز... برای دانشگاه رفتن، برای فعالیت های فرهنگی، برای مناسبت های دانشجویی و غیر دانشجویی، برای درس خواندن و حتی گاهی درس‌نخواندن!.|منبع: ایسنا
نظرات کاربران
UserName