تهران غرق مه دود
بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد. |منبع: میزان
نظرات کاربران
UserName