نیر؛ روستایی کوهستانی در قلب ژاورود
" نیر" روستایی کوهستانی در قلب ژاورود در استان کردستان است.
نظرات کاربران
UserName