تصاویری لحظه به لحظه از تخریب ساختمان در ظرف چند ثانیه
این تصاویر مربوطند به تخریب یک ساختمان 80 متری که در چین قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName