زاینده رود؛ چشم و چراغ اصفهان
ظرفیت خروجی سد زاینده رود که از ۲۲ آبان ماه افزایش یافته بود و موجب جاری شدن آب در رود و زنده شدن شهر اصفهان شده بود، عصر جمعه ( ۱۰ آذر ۱۴۰۲) پس از حدود بیست روز قطع شد. مردم نصف جهان علی رغم آلودگی هوای شهر اصفهان تا آخرین لحظات جاری شدن آب در سواحل این رود و در کنار پل های تاریخی شهر لحظات خوشی را در کنار هم گذراندند. |منبع: ایرنا
نظرات کاربران
UserName