پایان پرونده مسکن مهر پَرند
کلید بیش از ۴ هزار واحد مسکن مهر پرند پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ با حضور رئیس جمهور تحویل متقاضیان شد تا پس از ۱۲ سال پرونده مسکن مهر پرند بسته شود. پروژه مسکن مهر پرند از سال ۱۳۸۸ با هدف ساخت بیش از ۹۵ هزار واحد مسکونی شروع شد که در دولت سیزدهم حدود ۱۰ هزار واحد آن نیمه تمام بود و متقاضیان چشم انتظار تکمیل واحدها بودند. |منبع: فارس
نظرات کاربران
UserName