آلکی
آلکی دهستانی در استان آلیکانتهٔ اسپانیا است.در این دهستان ۶۰٬۵۹۰ نفر زندگی میکنند. مساحت این دهستان ۱۲۹٫۶۶ کیلومتر مربع است
نظرات کاربران
UserName