مه در گذر از سیستان
با گذشت سالها خشکسالی و تغییر اقلیم در سیستان و کاهش چشم گیر رطوبت در منطقه مردمان شمال سیستان وبلوچستان سال‌ها از نداشتن تجربه زیستی در هوای ابری و مه محروم بودند. در چند روز اخیر با ورود سامانه بارشی در منطقه سیستان مه شامگاهی و صبحگاهی منطقه را فراگرفت و این‌بار طبیعت سیستان فضای زیستی خود را جدای از طوفان شن تجربه کرد.|منبع : ایرنا
نظرات کاربران
UserName