مانور سراسری زلزله در مدارس
بیست و پنجمین مانور سراسری زلزله مدارس صبح روز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ در مدرسه نمونه دولتی نرجس برگزار شد. |منبع: مهر
نظرات کاربران
UserName