مادرید
مادرید پایتخت کشور اسپانیا است.همچنین مادرید یکی از ۱۷ بخش خودمختار و یکی از ۵۰ استان اسپانیا است.این استان ۱۷۹ دهستان دارد. پایتخت بخش خودمختار و مرکز استان مادرید است
نظرات کاربران
UserName