ترمپ

ترمپ یکی از دهستان های استان لریدا در بخش خودمختار کاتالونیای اسپانیا می باشد.

نظرات کاربران
UserName