گل سنبل
سُنبُل نام سردهای از گلها است که به تیرهٔ Hyacinthaceae تعلق دارد. این سررده در گذشته جزء تیرهٔ سوسنیان محسوب میشد. خاستگاه سنبل شرق دریای مدیترانه، ایران، ترکمنستان و آفریقای جنوبی است.سنبلها شامل ۳ گونهٔ مختلف میشوند:1- Hyacinthus orientalis، متداولترین گونه.2- Hyacinthus litwinowii3- Hyacinthus transcaspicusگلهای سنبل خوشبو و جنبهٔ زینتی داند. دورهٔ گلدهی آنها در اوایل بهار است. گلها میتوانند به رنگهای سفید، صورتی، بنفش، قرمز، نارنجی، زرد یا آبی باشند.گل سنبل در سفرهٔ هفتسین نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
نظرات کاربران
UserName