گل سرخ
گل سرخ یا رز گیاهی است که به خانواده رزاسه (Rosacea) تعلق دارد. در این حانواده حدود ۱۰۷ جنس و ۳۱۰۰ گونه وجود دارد. رزها به همراه ۲۴ خانواده دیگر در یک راسته قرار دارند و این راسته با نام راسته رز (Rosales) شناخته میشود. حدود ۷۰ جنس از خانواده رز به عنوان گیاهان زینتی، خوراکی و دارویی کاربرد فراوان دارند. جنس رز حدود ۱۴۰ گونه دارد که ۹۵ گونه از آنان منشا آسیایی، ۱۸ عدد منشا آمریکای شمالی داشته و مابقی از اروپا و آفریقا منشا گرفتهاند. بیش از ۲۰۰۰۰ رقم از رزها در نتیجه انجام هیبریداسیون، جهش(موتاسیون) و سلکسیون هستند و با استفاده از شیوههای نام برده شده هر ساله نمونههای جدیدی نیز بدست میآیند. از جمله صفات مشترک این گیاهان می توان به این موارد اشاره کرد: ناجور گلپوش، به ندرت بدون گلبرگ و با محور بشقاب شکل هستند. کاسبرگها، گلبرگها و پرچمها اغلب در حاشیه نهنج قرار میگیرند. پرچمها اغلب به تعداد دو الی سه برابر تعداد کاسبرگها یا بینهایت و متعدد می باشند. برچهها یک خانه و با دو تخمک و میوهها خشک و یا گوشتآلود و به رنگهای مختلف(اکثرا قرمز رنگ) هستند. میوهها اصطلاحاً هیپ نامیده می شود که درون هر هیپ ۵ الی ۱۶۰ دانه وجود دارد. برگ اغلب گونهها ۵ الی ۱۵ سانتیمتر طول و در قاعده خود گوشواره دارند. حاشیه برگچهها اغلب دندانهدار است. مشاهده شدهاست که هرچه گلها درشتتر و یا تعداد گل بیشتری در هر خوشه باشد، تعداد برگچهها نیز بیشتر است. برخی از گونههای آسیایی حتی تا ۱۵ عدد برگچه نیز دارند و تا حدی شبیه سرخسها هستند. برگها اکثراً خزانپذیر هستند اما گروه کوچکی که در شرق آسیا میرویند، همیشه سبز هستند. گرمسیریترین نمونه شناخته شده R.clinophylla است که در شرق کشور بنگال و شمال شبه قاره هند وجود دارد اما به ندرت مورد کشت و کار قرار میگیرد. عمر گلهای این گیاه بسته به گونهٔ آن بین ۲ تا ۴ هفته میباشد.بوتههای گل سرخ، معمولاً برای زیباسازی فضاهای سبز، باغها، پارکها، خیابانها، پرچینها و خانهها استفاده میشوند.
نظرات کاربران
UserName