گل زیبا
نقش گل و گياهان زينتي در جذب توريست و توسعه شهري و اجتماعي:ايران کشوري است با وسعت 1648195 کيلومتر مربع و موقعيت استراتژيک با 700 کيلومتر مرز ساحلي در درياي مازندران، بيش از 1800 کيلومتر مرز ساحلي در کنار درياي عمان و خليج فارس، تنوع اقليمي، دارا بودن 18 درياچه، وجود آبگرم هاي درماني متعدد و بالاخص تنوع بالاي گونه هاي مختلف گل و گياهان زينتي، که باعث ايجاد ذخاير ارزشمند گرديده است. اينها عواملي هستند که ايران را در بين 10 کشور نخست جهان از نظر جاذبه هاي اکوتوريستي قرار مي دهد. در اين ميان نقش گل و گياهان زينتي ( اعم از درختان، درختچه ها، گلهاي فصلي و دائمي و....) در توليد و ايجاد جاذبه هاي گردشگري و در پي آن توسعه شهري و اجتماعي غير قابل انکار مي باشد.
نظرات کاربران
UserName