والپیپر گل
نقش گل و گياهان زينتي در جذب توريست و توسعه شهري و اجتماعيايران کشوري است با وسعت 1648195 کيلومتر مربع و موقعيت استراتژيک با 700 کيلومتر مرز ساحلي در درياي مازندران، بيش از 1800 کيلومتر مرز ساحلي در کنار درياي عمان و خليج فارس، تنوع اقليمي، دارا بودن 18 درياچه، وجود آبگرم هاي درماني متعدد و بالاخص تنوع بالاي گونه هاي مختلف گل و گياهان زينتي، که باعث ايجاد ذخاير ارزشمند گرديده است. اينها عواملي هستند که ايران را در بين 10 کشور نخست جهان از نظر جاذبه هاي اکوتوريستي قرار مي دهد. در اين ميان نقش گل و گياهان زينتي ( اعم از درختان، درختچه ها، گلهاي فصلي و دائمي و....) در توليد و ايجاد جاذبه هاي گردشگري و در پي آن توسعه شهري و اجتماعي غير قابل انکار مي باشد. طبق بررسي هاي بعمل آمده احداث پارک هاي فناوري و نيز گردشگاه هايی که حاوي گونه¬هاي زينتي جالب توجه و کمياب باشند، در جذب اقشار مختلف جامعه بويژه محققين، گياهشناسان و دانشجويان نقش بسزايي ايفا مي¬کند. لازم به ذکر است که در صنعت توريسم با انساني حساس مواجه مي¬باشيم که در پي استفاده بهينه از اوقات خود در طول سفر است. نتيجه ورود گر
نظرات کاربران
UserName