گل زرد زیبا
تاثیرگل روی سالمندان... یک تحقیق نشان می دهد که وجود گلها به طور عمیق و موثر موجب کاهش افسردگی و خمودگی وافزایش وتقویت حافظه در سنین بالا می شود.سالمندان عموماً بعد از هدیه گرفتن گل از میزان کسالت شان کاسته می شود..پس با هدیه دادن گل به سالمندان باعث شادی و سرزندگی انها و خشنودی خداوند وارامش دلهای خود شوید..
نظرات کاربران
UserName