کلیسا

واژه کلیسا به اجتماع انسانهایی که با یکدیگر جمع شدهاند؛ و عقاید مذهبی مشترکی دارند، اشاره میکند اما در اصطلاح به مکان عبادت مسیحیان اطلاق میشود.

نظرات کاربران
UserName