دشمن پنهان شده در جنگل

دشمن ملت یکی از شاهکارهای هنریک ایبسن، نویسنده نروژی، است که بیش از دیگر آثار او مورد توجه و بحث و گفت و گو قرار گرفته است. قهرمان این نمایشنامه دکتر توماس اشتوکمان است که خصیصههای اخلاقی و عقاید او دربارهٔ مسائل اجتماعی، اخلاق و افکار خود نویسنده را به یاد میآورد

نظرات کاربران
UserName