ماهی بدون آب

نهرها را در تسخير شما درآورد (وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ).تا از آب حياتبخش آنها زراعتهايتان را آبيارى كنيد، و هم خود و دامهايتان سيراب شويد، و هم در بسيارى از اوقات، صفحه آنها را به عنوان يك جاده هموار مورد بهره‏بردارى قرار داده، با كشتيها و قايقها از آنها استفاده كنيد، و هم از ماهيان آنها و حتى از صدفهايى كه در اعماقشان موجود است، بهره گيريد.. ( ابراهيم 32(

نظرات کاربران
UserName