شکارگربه

گُربه عضو خانواده گربهسانان و یک حیوان گوشتخوار است.گربهها از ۶ تا ۷ ماهگی بالغ میشوند و توانایی تولید مثل دارند، مادهها تا ۸ سالگی و نرها تا ۱۰ سالگی قابلیت جفتگیری دارند. دوره آبستنی گربه نیز بین ۶۱ تا ۶۸ روز (متوسط ۶۳ روز) است.در زبان کودکانه گربه را پیشی مینامند. در اصطلاح، به گربههایی با چشمان بلند گربه بُراق گفته میشود.

نظرات کاربران
UserName