آتش سوزی در نیزارهای سطح دریاچه زریوار
آتش سوزی در نیزارهای سطح دریاچه زریوار مریوان برای چندمین بار اتفاق افتاد و این در حالی است که طی یک ماه اخیر بیش از هفت هکتار از نی زارهای سطح این دریاچه طعمه حریق شده است.
نظرات کاربران
UserName