چاقوی آشپزخانه با طرحی مدرن و زیبا
این چاقوی فوق العاده مدرن و زیبا توسط یک طراح بلژیکی به نام Mia Schmallenbach طراحی و ساخته شده است.تمامی چاقو ها بصورت یک تکه از استیل ساخته شده اند و قیمتی در حدود یک میلیون تومان دارند. این مبلغ برای وسیله ای که در رقابت های طراحی صنعتی اروپا برنده نخست شده است مبلغ زیادی به نظر نمی رسد.
نظرات کاربران
UserName