ساخت بزرگترین درخت کریسمس ساخته شده با لگو
این درخت با ارتفاع بیش از 12 متر در یکی از ایستگاه های شهر لندن ساخته شده است. هنرمند خلاق ، دانکان تیتمارش در ساخت این درخت عظیم فقط از لگو استفاده کرده است. ساخت این اثر عجیب و بزرگ دو ماه زمان برده است و در ساخت آن از بیش از 600 هزار عدد قطعه لگو استفاده شده است. این اثر جالب تا سوم ژانویه بر پا خواهد بود.
نظرات کاربران
UserName