رودخانه عجیب خونین
این رودخانه واقع در چین که در حالت عادی باید به رنگ طبیعی باشد جدیدا به رنگ قرمز در آمده است. رنگ قرمز آن نیز بدلیل واریز مواد شیمیایی از طرف یکی از کارخانه های رنگ سازی اطراف آن میباشد.
نظرات کاربران
UserName