دامگاه به روایت تصاویر
در تمام دنيا شاید فقط در فريدونكنار مازندران چنين روشي براي صيد پرندگان وجود داشته باشد؛ روشي كه از خود پرنده براي صيد همنوع خودش استفاده مي كنند. يك عده شان را تعليم مي دهند تا عده ديگر را فريب دهند و به تله يا همان دامگاه بكشانند. تالابهاي دست ساز كه دو ماه ساخت آن به طول می انجامد دو منظوره اند و كاربريشان از فصلي به فصل ديگر تغيير ميكند؛ در بهار و تابستان براي كاشت برنج و در پاييز و زمستان براي صيد پرنده .
نظرات کاربران
UserName