تصاویر دیدنی از اسکی بر روی سنگ
هر چند که اوایل فصل زمستان است ولی هیچ اثری از برف در ارتفاعات منطقه تایرول استرالیا دیده نمیشود . ولی این دلیلی برای ترک این ورزش برای عاشقان ورزش جذاب اسکی به حساب نمی آید. در نزدیکی روستای هایمینگ در این منطقه اسکی بازان راه تازه ای برای تمرین اسکی یافته اند. آنها سنگریزه های کوه های اطراف را برای این ورزش انتخاب کرده اند.هر چند که به نرمی برف نیستند و صدمه زیادی به وسایل آنها خواهد زد ولی عشق به ورزش است که مانع از مایوس شدن آنها از انجام ورزش مورد علاقه خود میشود.
نظرات کاربران
UserName