سوزن نخ
سوزن دوزندگی یا سوزن خیاطی معمولاً برای پیوند دادن تکههای جامه، پارچه، چرم با برزنت به هم بکار میرود. سوزنها همچنین برای زیور و تزئین اجسام بکار میروند. کار تزئینی با سوزن، سوزندوزی نام دارد. سوزندوزی یکی از شاخههای رودوزی است. یک سر سوزن دوزندگی آن تیز است و سر دیگر آن معمولاً دارای یک سوراخ باز و کشیده است که ته سوزن یا چشم سوزن نامیده میشود. درازای ته سوزن معمولاً میان 2 تا 10 سانتیمتر است ولی ضخامت یک سوزن دوزندگی معمولاً بیشتر از 2 میلیمتر نیست.
نظرات کاربران
UserName