کتونی
کفش راحت، کفشی است که دارای ارتفاع مناسب بوده و پا در کفش احساس راحتی کند. معمولا نباید کفه کفش سفت بوده و فشار را فقط به یک نقطه منتقل کند.
نظرات کاربران
UserName