کتونی
پوشيدن كفش مناسب در هنگام راه رفتن , دويدن , سر خوردن و... نه تنها سلامت پا را تضمين مي كند بلكه در طول عمر غضروف هاي ما بين مهره ها در ستون فقرات و زانو ها نيز بسيار تاثير دارد.
نظرات کاربران
UserName