کیف وکفش مجلسی زنانه

محققان دریافته اند كه در صورت پوشیدن كفش پاشنه بلند، هر چه پاشنه بلندتر باشد، رشته های عضلات پشت ساق پاها كوتاه تر می شود.

نظرات کاربران
UserName