صحن حرم پیغمبر
در اهمیت این مسجد همین بس که پیامبر(ص) ثواب خواندن یک رکعت نماز در آن را معادل ثواب هزار رکعت نماز در جایی به جز آن دانسته مگر در مسجدالحرام. از این رو تمام مسلمانانی که از سراسر جهان برای زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم (ص) و ائمه بقیع(ع) به مدینه میآیند، تلاش میکنند تا هر پنج وعده نمازهای واجب خود را در مسجدالنبی به جای آورند.
نظرات کاربران
UserName