دیواره ی بزرگ مرجانی
دیوارهٔ بزرگ مرجانی (به انگلیسی: Great Barrier Reef) به مجموعه عظیمی از صخرههای مرجانی گفته میشود که در شرق کشور استرالیا و در اقیانوس آرام قرار گرفتهاند. دیواره بزرگ مرجانی بزرگترین مجموعه صخرههای مرجانی در دنیا به شمار میآید
نظرات کاربران
UserName