درختی فوق العاده با میوه چسبنده به تنه
جابوتیکابا نام درختی است که بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی مثل آرژانتین و برزیل رشد می کند. میوه های این درخت به طور مستقیم روی شاخه و تنه های آن رشد می کند.
در فرهنگ های لغت گیاهان دارویی این درخت عودالبرق ترجمه شده است. اگر بخواهید یکی از این درختها داشته باشید باید خیلی صبور باشید چرا که 100 سال طول می کشد این درخت رشد کند.
نظرات کاربران
UserName