منظره ای از یک دامنه سرسبز یک کوه همراه با خانه ها در ایتالیا

وقتی ائمه اطهار (ع)، تا حد زیادی نسبت به کشاورزی و دامداری و لزوم حفاظت و نگهداری از طبیعت، سفارش کردهاند، چه کسی میتواند در رفتار با طبیعت، به خود، اجازه خشونت و اسراف و اتلاف دهد؟! ایا نمیبینیم که خوبان عالَم و اولیای خدا چگونه با این طبیعت زیبا ـ که به بیان قرآن، تمامی اجزای آن، هر دم در حال حمد و ثنای پروردگارندـ،(سوره الرحمان، ایه6) برخورد میکردند؟ پس بیایید با زیباییهای آفرینش، مهربانتر رفتار کنیم.

نظرات کاربران
UserName