منظره ای از مجسمه یک شوالیه روی اسب در ایتالیا

هر ساله بطور میانگین حدود بیست میلیون گردشگر خارجی از ایتالیا بازدید میکنند و این رقم طبیعتا علاوه بر میلیونها ایتالیایی میباشد که کشورشان را برای گذراندن تعطیلاتشان انتخاب میکنند و البته در این انتخاب، تکیه بر سی و پنج هزار واحد اقامتی موجود در کشور که دارای تقریباً دو میلیون تخت میباشند، دارند. توریسم در عمل یکی از مهمترین منابع اقتصادی ایتالیا به شمار میرود که حدود ۵/۵٪ از تولید داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاست و این به معنای آنست که از نظر ارزش بالاتر از کل تولید بخش کشاورزی قرار دارد.

نظرات کاربران
UserName