منظره ای از یک خانه روی تپه میان طبیعتی سبز در ایتالیا

امام علی(ع) میفرماید: هر کس آب و خاکی داشته باشد و با این حالْ فقیر باشد، خدا او را از رحمت خویش دور میکند. بحار الأنوار، ج 23، ص19. بدیهی است، این گفتار بزرگ، همان گونه که درباره یک فرد صادق است، درباره یک ملّت نیز صدق میکند. مردمی که به قدر کافی، آب و خاک دارند و باز هم نیازمند به دیگران هستند، مسلّماً اینان نیز از رحمت الهی به دور خواهند بود!

نظرات کاربران
UserName