منظره ای از یک دریا کنار طبیعتی سبز

پیامبر اعظم(ص): نگاه کردن به سه چیز عبادت است: چهره پدر و مادر، قرآن و دریا

نظرات کاربران
UserName