منظره ای از زمینی سرسبز کنار کوههای برفی
در نظر قرآن، تمامی عناصر طبیعی (آسمانی و زمینی) در برابر خداوند متعال، خاضع و خاشعاند و هیچ موجودی در عبادت شدن، در کنار وی یا شریک وی قرار نمیگیرد. تنها خداست که در هستی، تصرّف میکند و ماه و خورشید و ستارگان و... در قبضه قدرت او قرار دارند: فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، از آنِ خداست و بازگشت همه به سوی اوست سوره ذاریات، ایه 20.
نظرات کاربران
UserName