منظره ای از یک دریاچه و درختان در کانادا

در بین علمای اسلامی، مشهور است که عالم، تجلّی اسماءالله (صفات خداوند) است و هر جمال و جلالی که در این عالم میبینید، نمی از دریای بیکران ذات الهی و تجلّی کوتاهی از اسماءالله است. از این رو، عارف حقیقی، با دیدن اجزای طبیعت، گویا در جلوه حق سیر میکنند و شاید جمله معروف حضرت امیر (ع) که: خدایی را که ندیده باشم، پرستش نمی کنم، به چنین مرتبهای اشاره داشته باشد.

نظرات کاربران
UserName