منظره ای از یک دریاچه در حال غروب در کانادا

کانادا کشوری نوین و دارای فناوری پیشرفتهاست و توان تأمین انرژی سوختی خود از منابع درونمرزی را دارد. این کشور دارای منابع گستردهٔ طبیعی است، و برخی از استانهای آن وابستگی سنگینی به استفاده از این منابع دارند. کانادا، دومین کشور بزرگ دنیااست، ولی جمعیت نسبتاً کمی دارد. با وجود آنکه وسعت کانادا از همسایهاش آمریکا بیشتر است، جمعیتی معادل ۱۱ درصد جمعیت آمریکا دارد (۳۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ میلادی).

نظرات کاربران
UserName