منظره ای از یک جنگل برفی در کانادا

زمستان چهارمین فصل از فصلهای سال تقویم جلالی و اولین فصل تقویم میلادی است. این فصل سردترین فصل سال است. زمستان در نیم کره شمالی بر اساس تقویم جلالی ماههای دی، بهمن و اسفند میباشد این در حالیست که در نیم کره جنوبی ماههای تیر، مرداد و شهریور زمستان میباشد. زمستان معمولاً سردترین فصل سال است و در بعضی نواحی دمای هوا به زیر ۰ درجه سانتیگراد هم میرسد، در کشور روسیه حتی تا -۵۰ هم میرسد. در زمستان بعضی حیوانات به خواب زمستانی میروند و در فصل بهار دوباره زندگی را از سر میگیرند.

نظرات کاربران
UserName