منظره ای از یک رود میان طبیعتی سرسبز در کانادا

کانادا دومین کشور بزرگ جهان است. وسعت کانادا 9.970.610 کیلومتر مربع است! یعنی دقیقاً شش برابر مساحت ایران. از این رو طبیعت کانادا بسیار گوناگون است و تصور برف و سرمایی که اغلب ما ایرانیان از آن هراسانیم در عمل به برخی نواحی خاص کانادا و در چند ماه معین در سال محدود می گردد. بسیاری از نواحی کانادا در فصول بهار و تابستان بسیار شرجی و سرسبز و زمستانهایی کاملاً معتدل دارند و نواحی شمالی ایران را در اذهان زنده می کنند.

نظرات کاربران
UserName